Leed

LEED FOR HOMES

LEED For Homes değerlendirme sistemi, USGBC tarafından alçak ve orta katlı müstakil evler ve konutlar için geliştirilmiş bir yeşil bina değerlendirme ve sertifikasyon sistemidir.

Sertifikalı Çevre dostu binalar sadece enerji ve su verimliliğinin yanı sıra,bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem verilmektedir. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar planlanmakta, ayrıca inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

• Bina arazisinde, inşaat esnasında ve sonrasında doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edilmiştir. Bina arazisinde bitkilendirilecek alanların oranı yüksek olmakla beraber, bitkilendirme çalışmaları esnasında, yerel ve adapte olmuş bitkiler seçilerek, su tüketiminin ve kimyasal gübre kullanımının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.

• Binaların ıslak hacimlerinde kullanılan su armatürleri ve vitrifiyeler yüksek su verimli olma özelliği taşımaktadır. Bu seçimlerde uluslar arası standartlar göz önünde bulundurulurken, binaların genel giderleri azaltılmış ve kullanıcı konforunun korunması hedeflenmiştir.

• Binadaki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen commissioining prosedürlerine uygun olarak denetlenecektir. Gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenecektir.

• Bina kapsamında kullanılan aydınlatma ve mekanik sistemlerde enerji verimliliği ön planda tutulmakla beraber, seçilen ekipmanlar ENERGY STAR belgeli veya muadilidir.

• Amerikan enerji verimliliği standartlarına (ASHRAE 90.1) uygun olarak tasarlanmış sistemlerin enerji sarfiyatları, yapılacak enerji modellemesi sonucunda değerlendirilerek, olası aşırı tüketimler projelendirme aşamasında önlenmiştir. LEED sertifikalı binaların diğer binalara oranla ortalama %20-%30 arasında daha enerji verimli olduğu öngörülmektedir. Bu sayede bina sahiplerinin cebinden çıkacak masraflar en aza indirilecektir.

• Binada kullanılan beyaz eşyaların uluslar arası enerji verimlilik sınıflarından üst seviyelerde olan tiplerden olması tercih edilmiştir.

• Konutlarda uygulanacak su baskını, hırsızlık ve hava kalitesi sensörleri ile sürekli bir kontrol yapılacaktır.

• Binaların aydınlatma sistemlerinde uluslar arası enerji verimlilik standartlara uygun verimli armatür ve lamba tipleri tercih edilmiştir.

• Proje kapsamında soğutma sistemlerinde çevre dostu soğutucu akışkanlar tercih edilmiştir.

• İnşaat esnasında oluşacak atıkların geri dönüşümü ile ilgili kapsamlı bir Atık yönetim planı hazırlanmıştır. İnşaat sürecinde verimli toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili önlemler alınmıştır.

• Bina ısı izolasyonu uluslar arası standartlarında üzerinde olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzeme tipleri ve ısıl değerleri sertifikalı ve test edilmiş markalardan seçilmiştir.

• Binalar deprem konusunda en yüksek performansı gösterecek şekilde tasarlanmış ve inşaat edilmektedir.

• Konutlar nem, haşere, termal değişmeler, yoğuşma, doğal olaylar v.s. gibi dış etkenlere dayanıklı olacak şekilde tasarlanıp, inşa edilmiştir.

• Bina kullanıcılarının iç yaşam konforu ön planda bulundurulmuştur. Bina havalandırması uluslar arası standartlara uygun olarak tasarlananıp, binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya,astar,macun v.s.) içeriğindeki VOC ( uçucu organik zararlı bileşik) oranların en az olanlarından tercih edilmiştir. Böylelikle bina kullanıcılarının sağlığı ön planda tutulmuştur.

• Bina tasarımında günışığından en üst düzeyde faydalanılması esas alınmıştır. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması, hem de gün ışığının iç mekanlarda yaşayanların üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması hedeflenmektedir.